Check out the new forum! All the information there is up-to-date and you can become a part of the community.

Go to the Forum

There are currently some issues with the automatic paypal payment, please contact me in discord to find an alternative!

Hesap Yöneticisi

Bu botu kullanmaya başladıktan sonra yağma yaparak o kadar çok kaynak toplayacaksınız ki, bu kaynakları harcamak için bile devamlı olarak aktif olmanız gerekecek. İşte bu soruna da bir çözüm buldum ve sizler için Hesap Yöneticisini geliştirdim. Bu özellik sayesinde bina inşa etme, asker yetiştirme ve hatta para basma gibi işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Yazının devamını okuyarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tanıtım

Hesap Yöneticisi şu anda 3 temel işlem gerçekleştirebilmektedir: Asker üretme, bina inşa etme ve para basma. Klanlar Botu sayesinde bu 3 özellik de adım adım öncelik sırasına göre başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Eğer birinci adım başarıyla tamamlandıysa, bir sonraki adıma geçilmektedir. Halihazırda, otomatik olarak kaynak talep etme ve gönderme özellikleri üzerinde de çalışmalar yapılmakta. İlk iki önceliği yerine getirmek için yeteri kadar kaynağa sahip olmayan köylere, bu öncelikleri tamamladığı halde elinde fazladan kaynak kalan köylerden otomatik kaynak aktarımı yapılabilecek. Bu özelliğin şu anki durumunu ve güncelleme kayıtlarıyla alakalı daha detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen Discord’dan beni ekleyin ve takip edin.

Bu önceliklerin dışında her bir köy için farklı eylem emirleri ayarlayabilirsiniz. Aşağıda, asker üretimi, bina inşa etme ve para basma gibi konuları ele alacağız.

Asker Üretimi

Kışla, Ahır ve hatta sıklıkla Atölye kullanımını full kapasiteyle gerçekleştirmek çok önemlidir. Fakat aynı zamanda tüm kaynakların buralara bağlanmaması da oldukça dikkat edilmesi gereken bir noktadır çünkü ana bina da kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, dilediğiniz süreçlerle alakalı ‘’Üretim Süresi’’ ayarlayabilirsiniz. Bu süre, kışla ahır ve atölye için maksimum bekleme sürelerini göstermektedir. (Bot fazladan 30 dakika ekler.)

Botun ana ekranındaki Saldırı Şablonu aynı zamanda birliklerinizin şablonu, listesi anlamına da gelmektedir. Bot, sahip olunan birlik miktarları ile hedeflenen değerler arasındaki en büyük farkları hesaplayarak ona göre bir üretim önceliği belirlemektedir.

Bina İnşa Etme

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ana binayı tam kapasite ile kullanmak son derece önemlidir. Fakat aynı anda, yapım kuyruğu da çok uzun olmamalı çünkü aksi takdirde asker üretmek için yeteri kadar kaynağınız olmayabilir. ‘‘Üretim Süresi’’ne benzer bir şekilde, inşa edilecek maksimum bina sayısını ‘’Yapım Kuyruğu’’ ile belirleyebilirsiniz.

Asker üretmedeki sisteme benzer bir şekilde binalar inşa ederken de binaların o anki seviyesi ile ulaşması istenilen seviyeler arasındaki fark hesaplanarak hangi binanın daha önce geliştirileceğine ya da inşa edileceğine bot kendisi karar verir. Bu noktada bir özellikten bahsetmekte fayda var. Kullanılabilir nüfus miktarı %10’un altına düşer düşmez Çiftlik otomatik olarak geliştirilir. Ayrıca, Depo da otomatik olarak geliştirilir.

Para Basma

Oyundaki en açık özelliklerden birisine değinmekte fayda vardır. Bir köyde akademi varsa, orada para basabilirsiniz.